dr Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes Grupy Doradczej Sienna; w latach 2002-2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne oraz integrację z Unią Europejską; współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

POZOSTALI PRELEGENCI