Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; członek OSKZP.

Pozostali prelegenci