Radca prawny, od 2010 roku partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza przy projektach prowadzonych w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych, wspierając klientów w toku zamówień o największym znaczeniu. Doświadczony pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. W latach 2007 – 2010 Sekretarz oraz członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2016 roku Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Rady Radców Prawnych. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Europe (2017, 2018, 2019, 2020 i 2021) oraz Legal500 (2021) w kategorii „Zamówienia Publiczne”, a także w rankingu Dziennika RZECZPOSPOLITA. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Prawnej”, „Radcy Prawnym” oraz w licznych publikatorach branżowych. Współautor komentarza: „Rozporządzenie (…) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Wykładowca z zakresu problematyki zamówień publicznych dla wielu firm polskich i zagranicznych, a także na studiach podyplomowych. Wykładowca na aplikacji i wykładów dla radców prawnych OIRP w Warszawie.

Pozostali prelegenci