Adwokat, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych; autor komentarzy do pzp i wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci