Adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, arbiter; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą; jest byłym wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007-2009), a także arbitrem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007); jego doświadczenie w zawodzie to także skuteczne odzyskiwanie zatrzymanego wadium, doradztwo w procesie ofertowania od strony Wykonawcy, występowanie w postępowaniach cywilnych związanych z wykonaniem umów – zarówno umów z zakresu zamówień publicznych (dostawy, usług, robót budowlanych) jak i umów cywilnoprawnych; współautor komentarza do ustawy o zmianie ustawy Pzp z 2016 roku. Członek zarządu OSKZP.

Pozostali prelegenci