Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek założyciel OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Były trener z listy Prezesa UZP i arbiter w latach 2004–2007, doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane. Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego.

Pozostali prelegenci