Radca Prawny. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 1997 r. członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. W latach 2004–2007 arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 roku. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, komentarza do Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, komentarza do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Od 2002 r. prowadzi w Warszawie kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Global w 2016, 2018, 2019, 2020 i 2021 r. oraz medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zasług oraz zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego. Członek OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”,

Pozostali prelegenci