Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.

Więcej

Adwokat, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych;

Więcej

Praktyk, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp. p. Specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE,

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika ”Przetargi Publiczne”, prawnik, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.

Więcej

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, członek OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Więcej

Arbiter w latach 2004–2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, prezes zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na studiach podyplomowych UW i SGH, były ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki.

Więcej

Radca prawny i wspólnik w Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, m.in. jako szef działu zamówień publicznych.

Więcej

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Autor, redaktor, szkoleniowiec, wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu OSKZP.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału inwestycyjnego, szkoleniowiec i wykładowca, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji.

Więcej

Radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek OSKZP.

Więcej

Adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, arbiter; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Członek zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny; wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień; doradca i wykładowca.

Więcej

Prawnik, wykładowca zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; trener instytucji kontrolujących (RIO, Urzędy Marszałkowskie).

Więcej