Radca prawny, od 2010 roku partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza przy projektach prowadzonych w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej

Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Więcej

Radca prawny, praktyk; członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz jej przedstawiciel w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Więcej

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Więcej

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Właściciel kancelarii prawnej Pieróg & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy pzp.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału inwestycyjnego, szkoleniowiec i wykładowca, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji.

Więcej

Radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek OSKZP.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych. Właściciel Grupy Doradczej specjalizującej się w doradztwie przy zamówieniach współfinansowanych z budżetu UE.

Więcej

Adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, arbiter; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień; doradca i wykładowca

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.

Więcej

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na studiach podyplomowych UW i SGH, były ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki

Więcej

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Autor, redaktor, szkoleniowiec, wykładowca z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Arbiter w latach 2004 – 2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny; jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych; doświadczony szkoleniowiec i wykładowca; doradca w zakresie prowadzenia postępowania, jak i zasad ubiegania się o publiczne kontrakty; przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. członek OSKZP

Więcej