PRELEGENCI

Były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; wieloletni ekspert i praktyk z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; właściciel kancelarii prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych; autor komentarzy do pzp i wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Wykładowca akademicki, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Więcej

Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Więcej

Radca prawny, jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca i doradca, przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ”Przetargi Publiczne”.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.

Więcej

Inżynier budownictwa, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Specjalistka z zagadnień dotyczących zamówień realizowanych przy współfinansowaniu środków UE; członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; praktyk i doradca; wykładowca na studiach podyplomowych, autorka wielu publikacji .

Więcej

Radca prawny; wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

Więcej

Radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI; doradca, pełnomocnik przed KIO; wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego,szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji.

Więcej

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem procesów inwestycyjnych, prawem zamówień publicznych oraz gospodarką odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji z zakresu wskazanej tematyki.

Więcej

Specjalistka z zakresu zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych, autorka wielu publikacji, członek zarządu OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, praktyk, doradca i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Konsultant, szkoleniowiec, doradca i praktyk. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Autorka licznych artykułów, wykładowca i trener.

Więcej

Radca prawny, ekspert i praktyk prawa zamówien publicznych, w tym udzielanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; wykładowca i autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych, autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Arbiter w latach 2004–2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Prawnik, specjalizuje się w pzp, w prawnej i organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego oraz prawie nowych technologii, były specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP, od 2010 r. członek KIO, pełnił funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika ”Przetargi Publiczne”, wieloletnia specjalistka ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych.

Więcej

Członek Zarządu, Head of SaaS. Buduje i rozwija rozwiązania e-commerce, a w szczególności OnePlace  oraz platformę eZamawiającecy w obrębie grupy Marketplanet.

Więcej

Product Owner / Business Director. Od ponad 10 lat pomaga firmom i jednostkom elektronizować zakupy oraz zamówienia publiczne. Na co dzień rozwija platformę eZamawiający oraz doradza jak efektywnie przejść transformację cyfrową  w zamówieniach publicznych.

Więcej

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35