PRELEGENCI

Adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; właściciel kancelarii prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych; autor komentarzy do pzp i wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych; były wiceprezes UZP oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej

Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Więcej

Radca prawny, jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca i doradca; przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ”Przetargi Publiczne”.

Więcej

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych, autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.

Więcej

Radca prawny; wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

Więcej

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych, autorka wielu publikacji, członek zarządu OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Adwokat; wykładowca i szkoleniowiec. Były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wszelkich rodzajów postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe dotyczące wydatkowania środków publicznych.

Więcej

Konsultant, szkoleniowiec, doradca i praktyk. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Autorka licznych artykułów, wykładowca i trener.

Więcej

Arbiter w latach 2004–2007; wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor artykułów z zakresu zp, właściciel firmy doradczej PROZAM, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału inwestycyjnego, szkoleniowiec i wykładowca, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”; prawnik, wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jst; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl