Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, przekształceń własnościowych, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. Wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądami Okręgowymi i Sądem Zamówień Publicznych. W latach 2002–2004 zastępca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych. Współautor komentarzy do ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o PPP oraz kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pozostali prelegenci