O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Nowe Prawo zamówień publicznych

Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz piętnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Do udziału w Forum zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

Konferencja stacjonarna

Komfortowy hotel blisko Warszawy przy zachowaniu standardów sanitarnych

Tylko 200 zł za pokój jednoosobowy

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

PATRONI

W PROGRAMIE M.IN.:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jako sposób polubownego ich rozwiązywania

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego na etapie przygotowania postępowania

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

Zasady zamówień publicznych w nowym ujęciu i konsekwencje ich zmian

Podmiotowe środki dowodowe

Postępowanie odwoławcze przed KIO

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Klauzule abuzywne w umowach o zp

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące zamówień w kontekście zbliżającej się nowelizacji.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Gala rozdania nagród

Zobacz, kto dostanie nagrodę w tegorocznej edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl