O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Nowe Prawo zamówień publicznych

Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz piętnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Do udziału w Forum zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

Zgłoś się już dzisiaj!

Oferta FIRST MINUTE tylko do 30 września!

Konferencja stacjonarna

Komfortowy hotel blisko Warszawy przy zachowaniu standardów sanitarnych

Tylko 200 zł za pokój jednoosobowy

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

PATRONI

W PROGRAMIE M.IN.:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jako sposób polubownego ich rozwiązywania

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego na etapie przygotowania postępowania

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

Zasady zamówień publicznych w nowym ujęciu i konsekwencje ich zmian

Podmiotowe środki dowodowe

Postępowanie odwoławcze przed KIO

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Klauzule abuzywne w umowach o zp

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące zamówień w kontekście zbliżającej się nowelizacji.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Gala rozdania nagród

Zobacz, kto dostanie nagrodę w tegorocznej edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”.

Z POPRZEDNICH EDYCJI