O konferencji

Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz osiemnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

W programie m.in.:

  • Poprawianie, uzupełnianie oraz aktualność podmiotowych środków dowodowych – identyfikacja problemów w świetle praktyki i orzecznictwa
  • Najnowsze wyniki kontroli UZP i NIK w zamówieniach publicznych w obszarze opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacji podmiotowej i zmian umów o zamówienia publiczne, a złożenie zawiadomienia do organów ścigania
  • Wykluczenie wykonawcy z uwagi na wcześniejsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
  • Ocena oferty w kontekście niejednoznacznego i błędnego opisu przedmiotu zamówienia a konsekwencje dla poprawności prowadzonego postępowania
  • Badanie równoważności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Patronat

Masz wybór!

Przyjedź do Jachranki k. Warszawy lub weź udział w konferencji online. Poznaj zalety każdej z form uczestnictwa.

Konferencja stacjonarna

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Komfortowy hotel blisko Warszawy z wyśmienitą kuchnią

Możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os.

Miejsce konferencji

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

Więcej o formule online

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie Forum najlepsi eksperci postarają się rozwiązać problemy, z którymi borykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dostaniesz także komplet materiałów, które pozwolą na utrwalenie wiedzy.

Najlepsza merytoryka

Wyselekcjonowani eksperci

Sprawdzony organizator

Wśród prelegentów