O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Prawo zamówień publicznych – problemy występujące w praktyce i orzecznictwie z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy

Gościem specjalnym konferencji był Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz czternasty spotkaliśmy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania było przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zapraszamy do udziału w Forum

 w przyszłym roku!

PARTNER STRATEGICZNY

PATRONI

W PROGRAMIE M.IN.:

Realizacja roszczeń zamawiającego z gwarancji wadialnej oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów o finansach publicznych

Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem przepisów rodo w zamówieniach

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na praktykę oraz orzecznictwo KIO

Zasady wyjaśniania i zmian treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu w świetle wyników kontroli

Problemy praktyczne związane ze składaniem i otwarciem ofert elektronicznych w świetle orzecznictwa KIO i stanowiska UZP

Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce, orzecznictwie i kontroli – wybrane zgadnienia

Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości między 50 tys. zł a 30 tys. euro – w świetle projektu nowej ustawy

Wyjaśnianie treści złożonych ofert oraz wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w praktyce i orzecznictwie

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące zamówień w kontekście zbliżającej się nowelizacji.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Gala rozdania nagród

Zobacz, kto dostanie nagrodę w tegorocznej edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35