O konferencji

Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz szesnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Zgłoś się w najniższej cenie!

W programie m.in.:

  • Taryfikator korekt finansowych za naruszenie przepisów nowej ustawy PZP,
  • Złożenie oferty z rażąco niską ceną, nadużywanie zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, nieskładanie środków dowodowych lub innych dokumentów na wezwanie, bezprzedmiotowe odwołania,
  • Ochrona podwykonawcy robót budowlanych w Pzp, w szczególności: przeniesienie waloryzacji uzyskanej przez generalnego wykonawcę na podwykonawcę, ograniczenie możliwości powołania się na potrącenie, kształtowanie praw i obowiązków podwykonawcy w zakresie kar umownych i warunku wypłaty wynagrodzenia,
  • Specyfikacja warunków zamówienia w świetle przepisów Pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna jej treści.

Masz wybór!

Przyjedź do Jachranki k. Warszawy lub weź udział w konferencji online. Poznaj zalety każdej z form uczestnictwa.

Konferencja stacjonarna

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Komfortowy hotel blisko Warszawy – dbałość o standardy sanitarne

Możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os.

Miejsce konferencji

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

Więcej o formule online

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie Forum najlepsi eksperci postarają się rozwiązać problemy, z którymi borykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dostaniesz także komplet materiałów, które pozwolą na utrwalenie wiedzy.

Najlepsza merytoryka

Wyselekcjonowani eksperci

Sprawdzony organizator

Wśród prelegentów