Radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek OSKZP.

Pozostali prelegenci