Kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk, zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie, w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE, zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu OSKZP.

Pozostali prelegenci