Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach kancelarii prawnych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Trener szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, autorka i współautorka komentarzy, książek i publikacji prasowych, w tym pierwszego na rynku komentarza do aktów wykonawczych. W pracy zawodowej wspiera zarówno wykonawców, jak i zamawiających w bieżących kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi i realizacją umów. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed KIO oraz Sądem Okręgowym w Warszawie.

Pozostali prelegenci