Radca prawny, Partner w Square Tax&legal Kancelaria Prawna. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk. Świadczy pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy, zamówienia informatyczne). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań skargowych. Doradza stronom również na etapie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, w tym ocenia zasadność dokonywania zmian w zawartych umowach. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki odpadami, jak również uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych dotyczących tych zagadnień. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne”. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Pozostali prelegenci